Krzysztof Ścibich - Komornik w Bydgoszczy scibich.com

Krzysztof Ścibich - Komornik w Bydgoszczy



Skuteczny komornik Bydgoszcz

Krzysztof Ścibich to komornik w Bydgoszczy, który prowadzi kancelarię na terenie apelacji gdańskiej. Usługi świadczone są w zakresie windykacji należności. Bieżący kontakt z klientem, rozwiązania online oraz linia telefoniczna umożliwiają sprawny kontakt z wierzycielami i dłużnikami, co doprowadza do szybszego przeprowadzania egzekucji komorniczych. Każdy klient otrzymuje w kancelarii dedykowanego pracownika dla swojej sprawy. Dla dłużników oraz dla wierzycieli przygotowany jest informator, opisujący jak wyglądają poszczególne etapy spraw komorniczych. Na stronie internetowej kancelarii udostępniane są także informacje co do przeprowadzanych licytacji.

Krzysztof Ścibich Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
ul. Poznańska 19 / 5A
85-129 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
Tel.: +48525161500

Otwarte:
Pon. - Pią. 8:00-16:00